مکانيک کاربردي خودروها به انضمام اثرات آلاينده بر محيط زيست

مشخصات کتاب
  • مؤلف:
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏7م 24ص /‏205 ‏ TL