مقدمه اي بر کاربرد روان شناسي در استخدام : (به همراه چند نمونه از آزمون هاي استخدامي روان شناسي )

مشخصات کتاب
  • مؤلف:
  • ناشر:
  • رده کنگره: ‏2الف 4آ/‏5/‏5549‏ HF