عضویت در کتابخانه

قوانین عضویت در کتابخانه عبارتند از:

شرایط عضویت

 1. دانش آموزان مقاطع دبیرستان، طلاب و روحانیون، دانشجویان و محققان با ارائه مدارک معتبر می‌توانند عضو کتابخانه شوند.
 2. دو قطعه عکس جدید 3×4 و فتوکپی شناسنامه و کپی کارت ملی.
 3. معرفی و تأیید توسط ضامن معتبر.
 4. تمدید سالیانه کارت عضویت.

قابل توجه اعضای محترم

 1. کلیه کتاب‌ها و منابع کتابخانه وقف شرعی است. خروج آن‌ها بدون اجازه، ایراد شرعی و قانونی دارد.
 2. هرگونه استفاده از منابع کتابخانه، تنها با ارائه کارت عضویت انجام می‌گیرد.
 3. مراقبت و نگهداری کتاب و آسیب نرساندن به آن از وظایف مراجعان به کتابخانه می‌باشد.
 4. واگذاری کتاب در سالن مطالعه کتابخانه به دیگران ممنوع است.
 5. تخلف از مقررات کتابخانه موجب ابطال کارت می‌گردد.
 6. از واگذاری کارت عضویت به دیگران جدا اجتناب نمایید.
 7. سوء استفاده از کارت عضویت به تصرف در آن موجب ابطال عضویت خواهد شد.

ورود به فرم عضویت